amoxicillin pill looks like

Šobrīd, šķērsojot Uzbekistānas republikas muitas robežu, avio pasažieri aizpilda muitas deklarāciju (T-6 forma), kuras paraugus var atrast visās republikas lidostās. buy cialis paypal uk

Ielidojot Uzbekistānā, viesi un tās pastāvīgie iedzīvotāji drīkst ievest valsts teritorijā:

 • skaidras naudas ārzemju valūtu neierobežotā daudzumā, kura ir obligāti jānorāda muitas deklarācijā (T-6 forma). Pēc rezidenta vai nerezidenta vēlēšanās skaidras naudas ārzemju valūta var tikt pieņemta uzglabāšanai saskaņā ar kvīti TC-21 bez papildus servisa maksas; how old do you have to be to buy imodium
 • personīgai lietošanai, nemaksājot muitas nodokli, patēriņa preces, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz summu, kas atbilst 10 ASV dolāru, ja preces tiek ievestas no tuvākajām kaimiņvalstīm, kas robežojas ar UR; buy propecia finasteride online
 • personīgai lietošanai, nemaksājot muitas nodokli (PVN, reģistrācijas maksu), patēriņa preces, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz summu, kas atbilst 1000 (vienam tūkstotim) ASV dolāru, ja preces netiek ievestas no tuvākajām kaimiņvalstīm;
 • personīgai lietošanai preces, kuras ir apliekamas ar akcīzes nodokli, bet kuru noteikto daudzumu, jeb normu drīkst ievest, neapliekot ar nodokli, ja šīs preces netiek ievestas no tuvākajām kaimiņvalstīm (noteiktais preču daudzums fiziskām personām, ko neapliek ar akcīzes nodokli, ir noteikts saskaņā ar Uzbekistānas Republikas likumdošanu).

Aizliegts ievest Uzbekistānas Republikas teritorijā:

 • Iespieddarbus, rokrakstus, zīmējumus, fotogrāfijas, fotolentes, negatīvus, kino-, video-, un audio- produkciju, ierakstus, skaņu materiālus, kuri ir vērsti uz valsts un sabiedrisko kārtības graušanu , tās teritoriālās integritātes pārkāpšanu, uz politiskās neatkarības un nacionālās suverenitātes zaudēšanu, propagandējot karu, terorismu, vardarbību, aizstāvot nacionālo izredzētību un reliģisko neatkarību un rasismu visās tā formās (antisemītisms, fašisms), kā arī pornografiska rakstura materialus;
 • narkotiskās un psihotropās vielas, prekursorus bez Uzbekistānas Republikas Veselības ministrijas atļaujas;
 • retas un apdraudētas dzīvnieku sugas , kā arī savvaļas ārstniecības, pārtikas un dekoratīvo augu sugas,uzskaitītas Sarkanajā grāmatā, bez Uzbekistanas Republikas Valsts dabas aizsardzības komitejas atļaujas; antabuse buy online uk
 • juvelierizstrādājumus, izgatavotus no dārgmetāliem un dārgakmeņiem komerciālos nolūkos bez licences, ko izdod Uzbekistānas Republikas Ārējo ekonomisko sakaru aģentūra (individuālā norma ievedot rotaslietas no dārgmetāliem un dārgakmeņiem, kas netiek aplikta ar muitas nodokļiem ir 5 izstrādājumi ar svaru līdz 30 gramiem); how to buy topamax online
 • ārstniecības līdzekļus un medicīnas iekārtas bez Uzbekistānas Republikas Veselības ministrijas atļaujas;
 • augstfrekvenču ierīču radioelektroniskos līdzekļus bez Uzbekistānas Republikas Sakaru ministrijas Elektromagnētiskā saderības centra atļaujas;
 • augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produkciju bez sanitāri epidemioloģiskā dienesta atļaujas; best male enhancement pills extenze
 • ozona slāni noārdošās vielas un produktus, kas tos satur, bez Uzbekistānas Republikas Dabas aizsardzības valsts komitejas atļaujas. viagra tablets in india online purchase

Ja fiziska persona ieved atsevišķas preces, kas paredzētas komercdarbībai, nepieciešama obligāta šīs personas kā individuālā uznēmēja reģistrācija ar tiesībām veikt eksporta-importa operācijas.

AIZLIEGTS IZVEST ĀRPUS UZBEKISTĀNAS REPUBLIKAS TERITORIJAS:

 • graudus: kvieši, rudzi, mieži, auzas, kukurūza, griķi, maizes izstrādājumi (izņemot miltu konditorejas izstrādājumus, kūkas, pašizceptus cepumus), milti, putraimi, mājlopu-, mājputnu gaļa un subprodukti, piena pulveris, neapstrādāta tēja, tēja, cukurs, augu eļļa (maksimālās šo preču eksporta normas fiziskām personām ir noteiktas Uzbekistanas Republikas likumdošanas kārtībā);
 • etilspirtu, jēlādas (ieskaitot nestandarta), kažokādas, tai skaitā Karakulu (ieskaitot nestandarta), metāllūzņus un krāsaino metālu atkritumus; attīšanai derīgusi zīdtārpiņu kokonus, jēlzīda (nešķeterēti) zīda atkritumus (tostarp tīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atliekas un atkritumi), kā arī visi tie paši iepriekš minētie produkti, vielas un līdzekļi, kurus ir aizliegts ievest Uzbekistānas republikā. asacol 800 mg tablets

Ārzemju valūtas skaidrās naudas izvešana ārpus Uzbekistanas Republikas teritorijas:

Ir atļauts: buy depakote online no prescription

a/ rezidentiem, naudas summa ekvivalenta robežās līdz 2000 (divi tūkstoši) ASV dolāru bez atļaujas saņemšanas; exelon verizon discount

b/ rezidentiem naudas summa ekvivalenta virs 2000 (divi tūkstoši) līdz 5000 (pieci tūkstoši) ASV dolāru – ar Uzbekistānas Republikas Centrālās bankas atļauju vai pilnvaroto banku atļaujām saskaņā ar formu N09006; actos procesales nulos de pleno derecho

c/ rezidentiem naudas summa ekvivalenta virs 5000 (pieci tūkstoši) ASV dolāru – ar Uzbekistānas Republikas Centrālās bankas atļauju vai pilnvaroto banku atļaujām saskaņā ar formu N09006-1; buy safety razor canada

d/ nerezidentiem – summas robežās, kas tika ievesta valstī saskaņā ar muitas deklarāciju. Lai izvestu skaidrā naudā ārvalstu valūtu ir jāsaņem Centrālās bankas vai pilnvaroto banku atļauja. buy generic differin gel

Nav atļauts nodot vienai personai izsniegto atļauju citai personai, pamatojoties uz notariali apstiprināto pilnvaru. Muitas deklarācijā neuzrādītās valūtas daudzums, preču materialās vērtības un cits īpašums, kas netiek uzrādīts muitas inspektoram apsekošanas laikā ir uzskatāms par muitas tiesību aktu pārkāpuma gadījumu un saskaņā ar Uzbekistānas republikas Muitas kodeksa pantiem var tikt noformēts, izsniedzot procesuālos dokumentus. buy ashwagandha plant mumbai

sleepwell online buy
naltrexone-cheap
buy zoloft cheap
how old do you have to be to buy benadryl
do you buy presents confirmation